Strandtafrelen, boekwinkels, recepties, vergaderingen, zangkoren, bridgende mensen, het zijn enkele van de bekende thema's die het onderwerp zijn van de schilderijen van WILLY BELINFANTE. Wat aan het doek of ets wordt toevertrouwd is geen letterlijk verslag van haar ervaringen, maar meer een karakterisering waaruit een scherp observatievermogen en daarnaast humor en wijsheid blijkt. Zoals ze het zelf stelt, schilderen is leven en overleven. WILLY BELINFANTE (1922 - 2014) is opgeleid aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag.